שיבולים שפופות

מספר סידורי: 0049
טכניקה: רישום
סטטוס: ציור מקורי
מחיר: 1000 ש"ח