פירות הדר

מספר סידורי: 0023
טכניקה: שמן
סטטוס: ציור מקורי
מחיר: 1000 ש"ח