תפוזים ערוכים

מספר סידורי: 0037
טכניקה: שמן
סטטוס: ציור מקורי
מחיר: 1000 ש"ח